ul. Mogilska 18/7 (rondo Mogilskie), 31-516 Kraków

Dla biznesu

Co oferujemy?

Firma ITAPOL specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z tym nasza oferta oprócz tłumaczeń obejmuje szereg specjalistycznych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

Nasze usługi biznesowe kierowane są do polskich przedsiębiorców działających lub zamierzających działać na rynku włoskim i odwrotnie dla włoskich przedsiębiorców, którzy pragną oferować swoje produkty i usługi na rynku polskim.

 • Doradztwo w zakresie otwierania działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie tworzenia spółek
 • Załatwianie spraw formalnych
 • Doradztwo prawne
 • Badanie rynku
 • Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi
 • Rozwój, tworzenie i zarządzanie sieciami sprzedaży i dystrybucji
 • Prowadzenie korespondencji handlowej
 • Organizacja udziału w targach
 • Organizacja wizyt studyjnych
 • Organizacja konferencji
 • Organizacja spotkań handlowych
 • Organizacja współpracy z kancelariami adwokackimi, notarialnymi itp.
 • Audyt językowy
 • Utrzymywanie kontktów z klientami
 • Gorąca linia
 • Usługi szkoleniowe
project discuss
project discuss
project discuss

Audyt językowy

Przeprowadzamy kompleksowy audyt językowy Państwa strony internetowej, dokumentacji czy znajomości języka u Państwa obecnych bądź przyszłych pracowników.

Audyt umiejętności językowych pracowników

W przypadku gdy chcą Państwo profesjonalnie sprawdzić umiejętności językowe waszych pracowników, bądź kandydatów do pracy prosimy o kontakt. Ustalimy jakie umiejętności powinni posiadać Państwa pracownicy, a następnie dobierzemy najlepszy zestaw narzędzi do oceny ich rzeczywistych umiejętności (np. test poprzez aplikację on-line, rozmowy kierowane, prace pisemne). Po przeprowadzeniu audytu przedstawimy konkretny raport wraz ze wskazaniem najlepszych rozwiązań jakie należy zastosować w celu poprawy aktualnej sytuacji.

Audyt tłumaczeń

Usługi tłumaczeniowe są regulowane jedynie w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych). Niestety oznacza to, że tłumaczenia zwykłe może wykonywać każda osoba, bez jakichkolwiek kwalifikacji. W takiej sytuacji na rynku działa wielu tłumaczy amatorów, czy wręcz oszustów, którzy sprzedając usługę tłumaczenia korzystają z aplikacji do tłumaczenia maszynowego. Postepowanie takie sprawia że jakość takiego tłumaczenia jest bardzo niska i często może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Na przykład w przypadku źle przetłumaczonej instrukcji obsługi może dojść do poważnego wypadku, a osoba poszkodowana może żądać odszkodowania od dystrybutora urządzenia. Inną, na pozór, mniej dotkliwą konsekwencją błędów w tłumaczeniu materiałów reklamowych może być spadek liczby klientów. Jeżeli chcecie Państwo uchronić się przed nieprzyjemnymi niespodziankami i sprawdzić czy wykonane tłumaczenie zostało zrobione rzetelnie, to chętnie w tym pomożemy. Przygotujemy korektę tłumaczenia, tak abyście mogli Państwo szybko je zastąpić i zminimalizować straty związane z błędnym przekładem. Przygotujemy również raport, na podstawie którego będziecie mogli Państwo zażądać odszkodowania od poprzedniego dostawcy.