ul. Mogilska 18/7 (rondo Mogilskie), 31-516 Kraków

Cennik

Ile zapłacę za tłumaczenie?

Na naszej stronie nie podajemy cen za tłumaczenia, gdyż zależą one do zbyt dużej ilości zmiennych. Oferujemy konkurencyjne ceny uzgadniane każdorazowo z Klientem w zależności od rodzaju zamawianego tłumaczenia.

W celu poznania dokładnej wyceny prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub kontakt telefoniczny. W przypadku tłumaczeń pisemnych prosimy o dołączenie pliku przeznaczonego do tłumaczenia.

Za wykonane tłumaczenia wystawiamy faktury VAT.

Tłumaczenia pisemne:

Tłumaczenia pisemne rozliczane są na strony:

Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego) wynosi 1125 znaków ze spacjami dokumentu przetłumaczonego.
Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nieopatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego) wynosi 1500 znaków ze spacjami dokumentu przetłumaczonego.
Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Audyt umiejętności językowych pracowników

W przypadku gdy chcą Państwo profesjonalnie sprawdzić umiejętności językowe waszych pracowników, bądź kandydatów do pracy prosimy o kontakt. Ustalimy jakie umiejętności powinni posiadać Państwa pracownicy, a następnie dobierzemy najlepszy zestaw narzędzi do oceny ich rzeczywistych umiejętności (np. test poprzez aplikację on-line, rozmowy kierowane, prace pisemne). Po przeprowadzeniu audytu przedstawimy konkretny raport wraz ze wskazaniem najlepszych rozwiązań jakie należy zastosować w celu poprawy aktualnej sytuacji.

W przypadku tłumaczeń poświadczonych dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie do naszego biura w Krakowie lub Busku-Zdroju.
W celu ułatwienia dostarczenia dokumentów istnieje możliwość przesłania skanów oryginałów dokumentów e-mailem i okazania oryginałów przy odbiorze tłumaczenia.
Możliwe jest także dostarczenie skanów oryginałów dokumentów i wysyłka gotowych tłumaczeń pocztą lub kurierem. W takiej sytuacji na tłumaczeniach w klauzuli poświadczającej pojawia się odpowiednia adnotacja o tłumaczeniu ze skanu.
Istniej także możliwość odesłania gotowego tłumaczenia poświadczonego e-mailem w postaci elektronicznej poświadczonej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na podstawie art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2017, poz. 1505).
W przypadku tłumaczeń zwykłych. Dokumenty do tłumaczenia mogą być dostarczane bezpośrednio do naszego biura w Krakowie lub Busku-Zdroju lub elektronicznie poprzez formularz wyceny lub e-mail.
Zlecenia przyjęte pocztą elektroniczną są każdorazowo potwierdzane e-mailem z podaniem stawki i terminu realizacji.
Sposób dostarczania i odbioru tłumaczeń: osobiście, drogą pocztową, mailową, kurierem.
Klient ponosi koszty dostarczenia i odbioru dokumentu.
Mamy podpisane umowy z firmami kurierskimi, dzięki czemu możemy zaoferować niższy koszt przesyłki kurierskiej.
Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy. Konkretny termin realizacji jest ustalany zawsze przed przyjęciem zlecenia.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są rozliczane w czterogodzinnych blokach. Jeśli miejsce tłumaczenia znajduje się poza Krakowem, koszt dojazdu na miejsce zlecenia pokrywa Zleceniodawca.
Każdy rozpoczęty blok liczony jest jako cały.
W przypadku tłumaczeń ustnych poświadczonych podczas czynności notarialnych na terenie Krakowa oferujemy specjalny upust.
Współpracujemy z renomowanymi kancelariami notarialnymi i oferujemy pomoc w umówieniu dogodnego terminu podpisania aktu.